Har du lyst til å bli medlem hos oss? Vi vil svært gjerne bli kjent med deg, så nøl ikke!

Søknader til ungdomsgruppen(fra og med 8. trinn)rettes direkte til styret HER. Eller leder kan kontaktes ved å sende epost til leder@rorenteater.org.

Søknad om plass i dramagruppen(t.o.m 7.trinn)sendes via kulturskolen.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Facebook
Instagram